Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Ochrona danych osobowych w skleppaskudek.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej - RODO) - jeżeli jesteś naszym Klientem - jesteśmy zobowiązani poinformować Cię o sposobie w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PASKUDEK Robert Lach, Nowa Góra 171, 32-065 Krzeszowice; paskudek24@interia.pl .

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu realizacji umowy zawartej między nami (zakupu w naszym sklepie internetowym). Będziemy je również wykorzystywać w celach marketingowych usług własnych (tzw. dozwolony użytek).

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

◦ art. 6.1.b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

◦ art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wypełnienie przeze mnie obowiązków podatkowych - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy),

◦ art. 6.1.f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. marketing własny moich usług lub dochodzenie roszczeń - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy).

4. Twoje dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy między nami. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy usuniemy Twoje dane osobowe na każde Twoje żądanie.

5. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cele podane wyżej w punkcie 2.

6. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniamy do przetwarzania danych osobowych (biuro rachunkowe FK Akcept Kazimierz Biernacki, FIRMA KURIERSKA IN POST, DPD, UPS, POCZTA POLSKA) . Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na nasze polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

7. Nie stosujemy profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.

8. Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

◦ prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) - możliwe po zalogowaniu do konta w sklepie,

◦ prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO) - j.w.,

◦ prawo usunięcia tych danych - "prawo do bycia zapomnianym" - w sytuacjach określonych w art. 17 RODO - skasujemy Twoje dane na każde Twoje żądanie,

◦ prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) - prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie uwagi, pytania w zakresie ochrony danych osobowych w mojej firmy proszę zgłaszać na podany adres: paskudek24@interia.plNowości

Promocje

image
Lalka Anlily Doll Księżniczka 29 cm
45.00 zł 50.00 zł