Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:

PASKUDEK Robert Lach,

Nowa Góra 171,

32-065 Krzeszowice

lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paskudek24@interia.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu.

4. Koszt dostawy i odesłania produktu nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego produktu do Sklepu ponosi Klient w całości.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Reklamacje

Reklamacji podlegają produkty, które są uszkodzone lub niekompletne. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wysłanie zdjęcia uszkodzonego elementu na adres paskudek24@interia.pl wraz z opisem uszkodzenia w ciągu 2 dni od otrzymania produktu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni od przesłania opisu reklamacji wraz ze zdjęciem. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep dokona wymiany uszkodzonego produktu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PASKUDEK Robert Lach,

Nowa Góra 171,

32-065 Krzeszowice

e-mail: paskudek24@interia.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) .......................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................

Adres konsumenta(-ów) ..........................................

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: .........................................

(*) Niepotrzebne skreślić.Nowości

Promocje

image
Lalka Anlily Doll Księżniczka 29 cm
45.00 zł 50.00 zł